TNTP là gì? Ý nghĩa của từ tntp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

TNTP là gì? Ý nghĩa của từ tntp

TNTP là gì ?

TNTP là “Thiếu niên Tiền phong” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNTP

TNTP có nghĩa “Thiếu niên Tiền phong”.

TNTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNTP là “Thiếu niên Tiền phong”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNTP:
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ TNXK: Thanh niên xung kích.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ TNO: Thanh niên Online.
+ TNLN: Thanh niên lập nghiệp.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ ĐVTN: Đoàn viên thanh niên.
+ TNXP: Thanh niên xung phong.
+ TTN: Thanh thiếu niên.
...

Post Top Ad