TTLT là gì? Ý nghĩa của từ ttlt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

TTLT là gì? Ý nghĩa của từ ttlt

TTLT là gì ?

TTLT là “Thông tư liên tịch” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTLT

TTLT có nghĩa “Thông tư liên tịch”.

TTLT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTLT là “Thông tư liên tịch”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTLT:
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ TNGT: Tai nạn giao thông.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ KHĐT: Kế hoạch đầu tư.
+ GĐTT: Giám đốc thông tin.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ LĐBĐ: Liên đoàn bóng đá.
+ LH: Liên hoan.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ GT: Giao thông.
+ LH: Liên hiệp.
+ TVV: Tư vấn viên.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ THGT: Tín hiệu giao thông.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ LB: Liên bang.
+ GTVT: Giao thông vận tải.
+ ĐTNN: Đầu tư nước ngoài.
+ THPT: Trung học phổ thông.
...

Post Top Ad