TTCP là gì? Ý nghĩa của từ ttcp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

TTCP là gì? Ý nghĩa của từ ttcp

TTCP là gì ?

TTCP là “Thanh tra Chính phủ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTCP

TTCP có nghĩa “Thanh tra Chính phủ”.

TTCP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTCP là “Thanh tra Chính phủ”.

Viết tắt TTCP với nghĩa khác:
+ Thủ tướng Chính phủ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTCP:
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ KLĐT: Kết luận điều tra.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ TTG: Thủ tướng.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ TC: Tài chính.
+ TNXP: Thanh niên xung phong.
+ ĐBP: Điện Biên Phủ.
+ PTT: Phó Thủ tướng.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ CTTC: Cho thuê tài chính.
+ TNTN: Thanh niên tình nguyện.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ TCMN: Thủ công mỹ nghệ.
+ TNXK: Thanh niên xung kích.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
...

Post Top Ad