VĐ là gì? Ý nghĩa của từ vđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

VĐ là gì? Ý nghĩa của từ vđ

VĐ là gì ?

là “Vô địch” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VĐ

có nghĩa “Vô địch”.

VĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng là “Vô địch”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VĐ:
+ ĐKVĐ: Đương kim vô địch.
+ VĐQG: Vô địch Quốc gia.
...

Post Top Ad