VHGDTNTN là gì? Ý nghĩa của từ vhgdtntn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

VHGDTNTN là gì? Ý nghĩa của từ vhgdtntn

VHGDTNTN là gì ?

VHGDTNTN là “Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VHGDTNTN

VHGDTNTN có nghĩa “Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên”.

VHGDTNTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VHGDTNTN là “Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VHGDTNTN:
+ GD: Giáo dục.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ GSTS: Giáo sư Tiến sỹ.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ ĐVTN: Đoàn viên thanh niên.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ GS: Giáo sư.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ PGS: Phó Giáo sư.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ KTTV: Khí tượng thủy văn.
+ TNTP: Thiếu niên Tiền phong.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ PCGD: Phổ cập giáo dục.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ TNO: Thanh niên Online.
+ VP: Văn phòng.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ TNTN: Thanh niên tình nguyện.
+ TDTT: Thể dục thể thao.
+ TTN: Thanh thiếu niên.
...

Post Top Ad