VĐV là gì? Ý nghĩa của từ vđv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

VĐV là gì? Ý nghĩa của từ vđv

VĐV là gì ?

VĐV là “Vận động viên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VĐV

VĐV có nghĩa “Vận động viên”.

VĐV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VĐV là “Vận động viên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VĐV:
+ HV: Học viên.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ LĐLĐ: Liên đoàn Lao động.
+ DV: Diễn viên.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ BTV: Biên tập viên.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ NV: Nhân viên.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ GV: Giảng viên.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ BĐS: Bất động sản.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ HDV: Hướng dẫn viên.
+ GV: Giáo viên.
+ ĐV: Đoàn viên.
+ HLV: Huấn luyện viên.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ HSV: Hội sinh viên.
...

Post Top Ad