TPHCM là gì? Ý nghĩa của từ tphcm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

TPHCM là gì? Ý nghĩa của từ tphcm

TPHCM là gì ?

TPHCM là “Thành phố Hồ Chí Minh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TPHCM

TPHCM có nghĩa “Thành phố Hồ Chí Minh”.

TPHCM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TPHCM là “Thành phố Hồ Chí Minh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TPHCM:
+ HSĐKDT: Hồ sơ đăng ký dự thi.
+ KP: Khu phố.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ TPCT: Thành phố Cần Thơ.
+ TCCS: Tạp chí Cộng sản.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ CATP: Công an thành phố.
...

Post Top Ad