XNK là gì? Ý nghĩa của từ xnk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

XNK là gì? Ý nghĩa của từ xnk

XNK là gì ?

XNK là “Xuất nhập khẩu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ XNK

XNK có nghĩa “Xuất nhập khẩu”.

XNK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XNK là “Xuất nhập khẩu”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XNK:
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ SX: Sản xuất.
+ XKLĐ: Xuất khẩu lao động.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ KCX: Khu chế xuất.
+ NK: Nhập khẩu.
+ GPNK: Giấy phép nhập khẩu.
+ ĐKHK: Đăng ký hộ khẩu.
...

Post Top Ad