XSKT là gì? Ý nghĩa của từ xskt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

XSKT là gì? Ý nghĩa của từ xskt

XSKT là gì ?

XSKT là “Xổ số kiến thiết” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ XSKT

XSKT có nghĩa “Xổ số kiến thiết”.

XSKT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XSKT là “Xổ số kiến thiết”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XSKT:
+ SĐT: Số điện thoại.
+ NTK: Nhà thiết kế.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
+ DS: Dân số.
+ MS: Mã số.
...

Post Top Ad