GP là gì? Ý nghĩa của từ gp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

GP là gì? Ý nghĩa của từ gp

GP là gì ?

GP là “General Practitioner” trong tiếng Anh, “Giấy phép” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GP

**NGOẠI NGỮ

GP có nghĩa “General Practitioner”, dịch sang tiếng Việt là “Bác sĩ gia đình”. Bác sĩ chuyên môn trong lĩnh vực y tế, họ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tổng thể cho bệnh nhân.
Chủ yếu họ sẽ giải quyết các vấn đề y tế cơ bản, đưa ra chẩn đoán, tư vấn điều trị.
Có thể xem bác sĩ gia đình là sự liên lạc đầu tiên giữa bệnh nhân và hệ thống y tế.

**VIỆT NGỮ

GP có nghĩa “Giấy phép” trong tiếng Việt. Một văn bản chính thức cấp cho cá nhân hoặc tổ chức, cho phép thực hiện một hoạt động cụ thể nào đó.
Có nhiều loại giấy phép, bao gồm giấy phép lái xe, kinh doanh, xây dựng, bảo hiểm, sở hữu sáng chế...
Giấy phép như thứ dùng làm bằng chứng về việc tuân thủ những quy định.

GP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GP là “Giấy phép”, “General Practitioner”.

Viết tắt GP với nghĩa khác:
+ Grand Prix: Một thuật ngữ tiếng Pháp có nghĩa là "Grand Prize" trong tiếng Anh. Trong thể thao đua xe, "Grand Prix" chỉ một cuộc đua lớn hoặc giải đua quan trọng.
+ Gigapixel. Đơn vị đo lường độ phân giải trong nhiếp ảnh, đặc biệt là cho các hình ảnh số.
+ General Purpose: Mục đích chung.

Post Top Ad