GP là gì? Ý nghĩa của từ gp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

GP là gì? Ý nghĩa của từ gp

GP là gì ?

GP là “Giấy phép” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GP

GP có nghĩa “Giấy phép”.

GP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GP là “Giấy phép”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GP:
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ GPNK: Giấy phép nhập khẩu.
+ GCNSK: Giấy chứng nhận sức khỏe.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ CPXD: Cấp phép xây dựng.
+ GPXD: Giấy phép xây dựng.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
...

Post Top Ad