HKDDVN là gì? Ý nghĩa của từ hkddvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

HKDDVN là gì? Ý nghĩa của từ hkddvn

HKDDVN là gì ?

HKDDVN là “Hàng không dân dụng Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HKDDVN

HKDDVN có nghĩa “Hàng không dân dụng Việt Nam”.

HKDDVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HKDDVN là “Hàng không dân dụng Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HKDDVN:
+ SDĐ: Sử dụng đất.
+ GCNQSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
+ KDC: Khu dân cư.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ NHĐTPT: Ngân hàng Đầu tư phát triển.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ TTVN: Thể thao Việt Nam.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ QSDĐ: Quyền sử dụng đất.
+ KS: Không sao.
+ QĐND: Quân đội nhân dân.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ TCKH: Trái cây không hạt.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ DCCH: Dân chủ Cộng hòa.
+ TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ TAND: Tòa án nhân dân.
+ TVN: Than Việt Nam.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ CSKH: Chăm sóc khách hàng.
+ DDVN: Duyên dáng Việt Nam.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ DD: Dân dụng.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ XDHK: Xăng dầu hàng không.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ HND: Hội nông dân.
+ ND: Nhân dân.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ TTVN: Trái tim Việt Nam.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
...

Post Top Ad