XTTM là gì? Ý nghĩa của từ xttm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

XTTM là gì? Ý nghĩa của từ xttm

XTTM là gì ?

XTTM là “Xúc tiến thương mại” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ XTTM

XTTM có nghĩa “Xúc tiến thương mại”.

XTTM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XTTM là “Xúc tiến thương mại”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XTTM:
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ TMCP: Thương mại cổ phần.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ GMD: Gái mại dâm.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
...

Post Top Ad