XN là gì? Ý nghĩa của từ xn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

XN là gì? Ý nghĩa của từ xn

XN là gì ?

XN là “Xí nghiệp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ XN

XN có nghĩa “Xí nghiệp”.

XN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XN là “Xí nghiệp”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XN:
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ KDCN: Kiểu dáng công nghiệp.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ KCN: Khu công nghiệp.
...

Post Top Ad