XH là gì? Ý nghĩa của từ xh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

XH là gì? Ý nghĩa của từ xh

XH là gì ?

XH là “Xã hội” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ XH

XH có nghĩa “Xã hội”.

XH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XH là “Xã hội”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XH:
+ THX: Tân hoa xã.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ HND: Hội nông dân.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ TX: Thị xã.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ HCVL: Hội chợ việc làm.
...

Post Top Ad