VPĐD là gì? Ý nghĩa của từ vpđd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

VPĐD là gì? Ý nghĩa của từ vpđd

VPĐD là gì ?

VPĐD là “Văn phòng đại diện” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VPĐD

VPĐD có nghĩa “Văn phòng đại diện”.

VPĐD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VPĐD là “Văn phòng đại diện”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VPĐD:
+ ĐB: Đại biểu.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ KTTV: Khí tượng thủy văn.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ PC16: Phòng Cảnh sát điều tra.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ ĐS: Đại số.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ BTVH: Bổ túc văn hóa.
+ PCBL: Phòng chống bão lụt.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ BP: Biên phòng.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ PCTN: Phòng chống tệ nạn.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ PTN: Phòng thí nghiệm.
...

Post Top Ad