VL là gì? Ý nghĩa của từ vl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

VL là gì? Ý nghĩa của từ vl

VL là gì ?

VL là “Vật lý” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VL

VL có nghĩa “Vật lý”.

VL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VL là “Vật lý”.

Viết tắt VL với nghĩa khác:
+ Vui lắm.
+ Võ lâm.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VL:
+ BQL: Ban quản lý.
+ QLĐT: Quản lý đào tạo.
+ BXL: Bộ xử lý.
+ VLXD: Vật liệu xây dựng.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
+ NLS: Nông lâm sản.
+ CSVC: Cơ sở vật chất.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ ĐL: Địa Lý.
+ TGPL: Trợ giúp pháp lý.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
...

Post Top Ad