UBMTTQVN là gì? Ý nghĩa của từ ubmttqvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

UBMTTQVN là gì? Ý nghĩa của từ ubmttqvn

UBMTTQVN là gì ?

UBMTTQVN là “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ UBMTTQVN

UBMTTQVN có nghĩa “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

UBMTTQVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UBMTTQVN là “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UBMTTQVN:
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ NLMT: Năng lượng mặt trời.
+ ĐNA: Đông Nam Á.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ MT: Mặt trận.
+ TCTD: Tổ chức tín dụng.
+ TTVN: Thể thao Việt Nam.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ HHVN: Hoa hậu Việt Nam.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ MTTQ: Mặt trận Tổ quốc.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ BQL: Ban quản lý.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ VN: Việt Nam.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ NĐVN: Người đẹp Việt Nam.
...

Post Top Ad