TVV là gì? Ý nghĩa của từ tvv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

TVV là gì? Ý nghĩa của từ tvv

TVV là gì ?

TVV là “Tư vấn viên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TVV

TVV có nghĩa “Tư vấn viên”.

TVV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TVV là “Tư vấn viên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TVV:
+ PV: Phóng viên.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ GV: Giáo viên.
+ CV: Chuyên viên.
+ KHĐT: Kế hoạch đầu tư.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ DV: Diễn viên.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ TCVSG: Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ ĐVƯT: Đoàn viên ưu tú.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ HLV: Huấn luyện viên.
+ UV: Ủy viên.
+ HDV: Hướng dẫn viên.
+ NHĐTPT: Ngân hàng Đầu tư phát triển.
+ BTV: Biên tập viên.
...

Post Top Ad