TV là gì? Ý nghĩa của từ tv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

TV là gì? Ý nghĩa của từ tv

TV là gì ?

TV là “Thành viên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TV

TV có nghĩa “Thành viên”.

TV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TV là “Thành viên”.

Viết tắt TV với nghĩa khác:
+ Thư viện.
+ Tivi.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TV:
+ CV: Chuyên viên.
+ VĐV: Vận động viên.
+ UT: Ung thư.
+ PV: Phóng viên.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ NKBV: Nhiễm khuẩn bệnh viện.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ VKS: Viện Kiểm sát.
+ CNV: Công nhân viên.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐVƯT: Đoàn viên ưu tú.
+ TCVSG: Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ ĐVTN: Đoàn viên thanh niên.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ ĐLTP: Điện lực thành phố.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ HLV: Huấn luyện viên.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ DV: Diễn viên.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ TDV: Trình dược viên.
+ TMV: Thẩm mỹ viện.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh.
+ BV: Bệnh viện.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ TVV: Tư vấn viên.
+ TNV: Tình nguyện viên.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ TTK: Tổng thư ký.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
...

Post Top Ad