TTYT là gì? Ý nghĩa của từ ttyt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

TTYT là gì? Ý nghĩa của từ ttyt

TTYT là gì ?

TTYT là “Trung tâm y tế” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTYT

TTYT có nghĩa “Trung tâm y tế”.

TTYT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTYT là “Trung tâm y tế”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTYT:
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ TTBYT: Trang thiết bị y tế.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ TT: Trung tâm.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ TCKT: Tổ chức kinh tế.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ TH: Trung học.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ KQT: Không quan tâm.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
...

Post Top Ad