TTXVN là gì? Ý nghĩa của từ ttxvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

TTXVN là gì? Ý nghĩa của từ ttxvn

TTXVN là gì ?

TTXVN là “Thông tấn xã Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTXVN

TTXVN có nghĩa “Thông tấn xã Việt Nam”.

TTXVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTXVN là “Thông tấn xã Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTXVN:
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ ATGT: An toàn giao thông.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ XH: Xã hội.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ THGT: Tín hiệu giao thông.
+ THX: Tân hoa xã.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ DDVN: Duyên dáng Việt Nam.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ GT: Giao thông.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
...

Post Top Ad