TSN là gì? Ý nghĩa của từ tsn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

TSN là gì? Ý nghĩa của từ tsn

TSN là gì ?

TSN là “Tân Sơn Nhất” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TSN

TSN có nghĩa “Tân Sơn Nhất”.

TSN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TSN là “Tân Sơn Nhất”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TSN:
+ THX: Tân hoa xã.
+ TCS: Trịnh Công Sơn.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
...

Post Top Ad