TSKH là gì? Ý nghĩa của từ tskh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

TSKH là gì? Ý nghĩa của từ tskh

TSKH là gì ?

TSKH là “Tiến sỹ khoa học” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TSKH

TSKH có nghĩa “Tiến sỹ khoa học”.

TSKH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TSKH là “Tiến sỹ khoa học”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TSKH:
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ GSTS: Giáo sư Tiến sỹ.
+ NSƯT: Nghệ sỹ ưu tú.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ DHS: Du học sinh.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ HK: Học kỳ.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ HS: Học sinh.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ HV: Học viên.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ XTTM: Xúc tiến thương mại.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
...

Post Top Ad