TSDĐ là gì? Ý nghĩa của từ tsdđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

TSDĐ là gì? Ý nghĩa của từ tsdđ

TSDĐ là gì ?

TSDĐ là “Tiền sử dụng đất” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TSDĐ

TSDĐ có nghĩa “Tiền sử dụng đất”.

TSDĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TSDĐ là “Tiền sử dụng đất”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TSDĐ:
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ ĐĐ: Động đất.
+ SDĐ: Sử dụng đất.
+ QBLTD: Quĩ bảo lãnh tín dụng.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ TPO: Tiền phong Online.
+ DD: Dân dụng.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ QSD: Quyền sử dụng.
...

Post Top Ad