THKTS là gì? Ý nghĩa của từ thkts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

THKTS là gì? Ý nghĩa của từ thkts

THKTS là gì ?

THKTS là “Truyền hình kỹ thuật số” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ THKTS

THKTS có nghĩa “Truyền hình kỹ thuật số”.

THKTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THKTS là “Truyền hình kỹ thuật số”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến THKTS:
+ SĐK: Số đăng ký.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ PTTM: Phẫu thuật thẩm mỹ.
+ CTCH: Chấn thương chỉnh hình.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ KS: Kỹ sư.
+ CSHS: Cảnh sát hình sự.
+ TH: Truyền hình.
+ CTTH: Chương trình truyền hình.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ ĐS: Đại số.
+ VLTK: Võ Lâm Truyền Kỳ.
+ VTV: Đài truyền hình Việt Nam.
+ NTBD: Nghệ thuật biểu diễn.
+ XSKT: Xổ số kiến thiết.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
...

Post Top Ad