BHL là gì? Ý nghĩa của từ bhl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

BHL là gì? Ý nghĩa của từ bhl

BHL là gì ?

BHL là “Ban huấn luyện” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BHL

BHL có nghĩa “Ban huấn luyện”.

BHL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BHL là “Ban huấn luyện”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BHL:
+ BQL: Ban quản lý.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ BKS: Ban kiểm soát.
+ BTC: Ban tổ chức.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
...

Post Top Ad