BCHTW là gì? Ý nghĩa của từ bchtw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

BCHTW là gì? Ý nghĩa của từ bchtw

BCHTW là gì ?

BCHTW là “Ban chỉ huy Trung ương” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BCHTW

BCHTW có nghĩa “Ban chỉ huy Trung ương”.

BCHTW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCHTW là “Ban chỉ huy Trung ương”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BCHTW:
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ TTNN: Trung tâm ngoại ngữ.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ BQL: Ban quản lý.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ HCV: Huy chương vàng.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ HCB: Huy chương bạc.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ TTCN: Trung tâm cai nghiện.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ BCHQS: Bộ chỉ huy quân sự.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
...

Post Top Ad