ĐVTN là gì? Ý nghĩa của từ đvtn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

ĐVTN là gì? Ý nghĩa của từ đvtn

ĐVTN là gì ?

ĐVTN là “Đoàn viên thanh niên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐVTN

ĐVTN có nghĩa “Đoàn viên thanh niên”.

ĐVTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐVTN là “Đoàn viên thanh niên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐVTN:
+ SV: Sinh viên.
+ TNV: Tình nguyện viên.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
+ DV: Diễn viên.
+ LĐLĐ: Liên đoàn Lao động.
+ CNV: Công nhân viên.
+ UV: Ủy viên.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ TV: Thành viên.
+ TNTP: Thiếu niên Tiền phong.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ BTV: Biên tập viên.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ LĐBĐ: Liên đoàn bóng đá.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ TNXP: Thanh niên xung phong.
+ PV: Phóng viên.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ ĐV: Đoàn viên.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ HVCH: Học viên cao học.
...

Post Top Ad