BTS là gì? Ý nghĩa của từ bts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

BTS là gì? Ý nghĩa của từ bts

BTS là gì ?

BTS là “Ban tuyển sinh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BTS

BTS có nghĩa “Ban tuyển sinh”.

BTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BTS là “Ban tuyển sinh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BTS:
+ KST: Ký sinh trùng.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ BHL: Ban huấn luyện.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ NCS: Nghiên cứu sinh.
+ SN: Sinh nhật.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ SV: Sinh viên.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ HS: Học sinh.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ UBKT: Uỷ ban Kiểm tra.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ VS: Vệ sinh.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ ĐTQG: Đội tuyển quốc gia.
...

Post Top Ad