CPH là gì? Ý nghĩa của từ cph - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

CPH là gì? Ý nghĩa của từ cph

CPH là gì ?

CPH là “Cổ phần hóa” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CPH

CPH có nghĩa “Cổ phần hóa”.

CPH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPH là “Cổ phần hóa”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CPH:
+ CPTD: Cổ phiếu tự do.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ TMCP: Thương mại cổ phần.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
...

Post Top Ad