ĐATP là gì? Ý nghĩa của từ đatp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

ĐATP là gì? Ý nghĩa của từ đatp

ĐATP là gì ?

ĐATP là “Đông Á - Thép Pomina” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐATP

ĐATP có nghĩa “Đông Á - Thép Pomina”.

ĐATP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐATP là “Đông Á - Thép Pomina”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐATP:
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ TMN: Thép Miền Nam.
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ CSVL: Cao su Việt - Lào.
...

Post Top Ad