ĐNÁ là gì? Ý nghĩa của từ đná - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

ĐNÁ là gì? Ý nghĩa của từ đná

ĐNÁ là gì ?

ĐNÁ là “Đông Nam Á” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐNÁ

ĐNÁ có nghĩa “Đông Nam Á”.

ĐNÁ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐNÁ là “Đông Nam Á”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐNÁ:
+ NHĐÁ: Ngân hàng Đông Á.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ VTV: Đài truyền hình Việt Nam.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ NĐVN: Người đẹp Việt Nam.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
...

Post Top Ad