ĐV là gì? Ý nghĩa của từ đv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

ĐV là gì? Ý nghĩa của từ đv

ĐV là gì ?

ĐV là “Đoàn viên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐV

ĐV có nghĩa “Đoàn viên”.

ĐV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐV là “Đoàn viên”.

Viết tắt ĐV với nghĩa khác:
+ Đơn vị.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐV:
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ DV: Diễn viên.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ HLV: Huấn luyện viên.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ LĐLĐ: Liên đoàn Lao động.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ TDV: Trình dược viên.
+ NV: Nhân viên.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ ƯCV: Ứng cử viên.
+ TNV: Tình nguyện viên.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ SV: Sinh viên.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ PV: Phóng viên.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ VĐV: Vận động viên.
+ TVV: Tư vấn viên.
+ GV: Giảng viên.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
...

Post Top Ad