BTBNN là gì? Ý nghĩa của từ btbnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

BTBNN là gì? Ý nghĩa của từ btbnn

BTBNN là gì ?

BTBNN là “Bảo trợ bệnh nhân nghèo” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BTBNN

BTBNN có nghĩa “Bảo trợ bệnh nhân nghèo”.

BTBNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BTBNN là “Bảo trợ bệnh nhân nghèo”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BTBNN:
+ BHYT: Bảo hiểm y tế.
+ XĐGN: Xoá đói giảm nghèo.
+ BV: Bệnh viện.
+ QĐND: Quân đội nhân dân.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ CNV: Công nhân viên.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ TCBVNTD: Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ NKBV: Nhiễm khuẩn bệnh viện.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ DN: Doanh nhân.
+ QBLTD: Quĩ bảo lãnh tín dụng.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ ND: Nhân dân.
+ TNCN: Thu nhập cá nhân.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ TGPL: Trợ giúp pháp lý.
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
...

Post Top Ad