BQL là gì? Ý nghĩa của từ bql - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

BQL là gì? Ý nghĩa của từ bql

BQL là gì ?

BQL là “Ban quản lý” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BQL

BQL có nghĩa “Ban quản lý”.

BQL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BQL là “Ban quản lý”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BQL:
+ BXL: Bộ xử lý.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ SYLL: Sơ yếu lý lịch.
+ QLTT: Quản lý thị trường.
+ TGPL: Trợ giúp pháp lý.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ QLD: Quản lý dược.
+ BHL: Ban huấn luyện.
+ QTKD: Quản trị kinh doanh.
+ QLDA: Quản lý dự án.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ ĐL: Địa Lý.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
...

Post Top Ad