BP là gì? Ý nghĩa của từ bp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

BP là gì? Ý nghĩa của từ bp

BP là gì ?

BP là “Biên phòng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BP

BP có nghĩa “Biên phòng”.

BP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BP là “Biên phòng”.

Viết tắt BP với nghĩa khác:
+ Bình Phước.
+ Bộ phận.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BP:
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ PCCC: Phòng cháy chữa cháy.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ BD: Bình Dương.
+ BT: Bình thường.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ HLBĐ: Hoa Lâm Bình Định.
+ BT: Bộ trưởng.
+ PCBL: Phòng chống bão lụt.
+ PTN: Phòng thí nghiệm.
...

Post Top Ad