BKS là gì? Ý nghĩa của từ bks - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

BKS là gì? Ý nghĩa của từ bks

BKS là gì ?

BKS là “Biển kiểm soát” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BKS

BKS có nghĩa “Biển kiểm soát”.

BKS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BKS là “Biển kiểm soát”.

Viết tắt BKS với nghĩa khác:
+ Ban kiểm soát.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BKS:
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ VKS: Viện Kiểm sát.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ BGK: Ban giám khảo.
+ BQL: Ban quản lý.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ BHL: Ban huấn luyện.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
...

Post Top Ad