BHV là gì? Ý nghĩa của từ bhv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

BHV là gì? Ý nghĩa của từ bhv

BHV là gì ?

BHV là “Bảo hành vàng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BHV

BHV có nghĩa “Bảo hành vàng”.

BHV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BHV là “Bảo hành vàng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BHV:
+ CCHC: Cải cách hành chính.
+ SVĐV: Sao Vàng Đất Việt.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ GĐĐH: Giám đốc điều hành.
+ BHYT: Bảo hiểm y tế.
+ BTBNN: Bảo trợ bệnh nhân nghèo.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ HC: Hành chính.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ BT: Bảo trì.
...

Post Top Ad