HLBĐ là gì? Ý nghĩa của từ hlbđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

HLBĐ là gì? Ý nghĩa của từ hlbđ

HLBĐ là gì ?

HLBĐ là “Hoa Lâm Bình Định” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HLBĐ

HLBĐ có nghĩa “Hoa Lâm Bình Định”.

HLBĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HLBĐ là “Hoa Lâm Bình Định”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HLBĐ:
+ VL: Võ lâm.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ : Quyết định.
+ BD: Bình Dương.
+ : Nghị định.
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ TĐC: Tái định cư.
+ BT: Bình thường.
+ THX: Tân hoa xã.
...

Post Top Ad