HĐCDGS là gì? Ý nghĩa của từ hđcdgs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

HĐCDGS là gì? Ý nghĩa của từ hđcdgs

HĐCDGS là gì ?

HĐCDGS là “Hội đồng chức danh giáo sư” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐCDGS

HĐCDGS có nghĩa “Hội đồng chức danh giáo sư”.

HĐCDGS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐCDGS là “Hội đồng chức danh giáo sư”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐCDGS:
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ GS: Giáo sư.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ HN: Hội nghị.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ XH: Xã hội.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ XHCN: Xã hội chủ nghĩa.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
+ PCGD: Phổ cập giáo dục.
+ TCKT: Tổ chức kinh tế.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
...

Post Top Ad