GCNQSDĐ là gì? Ý nghĩa của từ gcnqsdđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

GCNQSDĐ là gì? Ý nghĩa của từ gcnqsdđ

GCNQSDĐ là gì ?

GCNQSDĐ là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GCNQSDĐ

GCNQSDĐ có nghĩa “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

GCNQSDĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GCNQSDĐ là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GCNQSDĐ:
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ QSDĐ: Quyền sử dụng đất.
+ GCN: Giấy chứng nhận.
+ ĐĐ: Động đất.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ GPXD: Giấy phép xây dựng.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ CK: Chứng khoán.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ QBLTD: Quĩ bảo lãnh tín dụng.
+ TSDĐ: Tiền sử dụng đất.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ CTCK: Công ty chứng khoán.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ GPLX: Giấy phép lái xe.
+ SDĐ: Sử dụng đất.
+ GCNQSD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
+ TTCK: Thị trường chứng khoán.
+ GKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
...

Post Top Ad