LHTNVN là gì? Ý nghĩa của từ lhtnvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

LHTNVN là gì? Ý nghĩa của từ lhtnvn

LHTNVN là gì ?

LHTNVN là “Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ LHTNVN

LHTNVN có nghĩa “Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”.

LHTNVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LHTNVN là “Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LHTNVN:
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ SVĐV: Sao Vàng Đất Việt.
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ LHPN: Liên hiệp Phụ nữ.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ TNO: Thanh niên Online.
+ HHVN: Hoa hậu Việt Nam.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ NĐVN: Người đẹp Việt Nam.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ TNXK: Thanh niên xung kích.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ LB: Liên bang.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ LH: Liên hoan.
+ XH: Xã hội.
+ VTV: Đài truyền hình Việt Nam.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ LH: Liên hiệp.
...

Post Top Ad