NS là gì? Ý nghĩa của từ ns - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

NS là gì? Ý nghĩa của từ ns

NS là gì ?

NS là “Nghệ sỹ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NS

NS có nghĩa “Nghệ sỹ”.

NS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NS là “Nghệ sỹ”.

Viết tắt NS với nghĩa khác:
+ Nhạc sỹ.
+ Nói: Kiểu viết tắt được nhiều bạn trẻ sử dụng trên mạng xã hội và trong tin nhắn, ns có nghĩa "nói". Ví dụ: ns vs ai v? (nói với ai vậy?).

Gợi ý viết tắt liên quan đến NS:
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ GSTS: Giáo sư Tiến sỹ.
+ NTBD: Nghệ thuật biểu diễn.
+ ĐMN: Đá mỹ nghệ.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ TCMN: Thủ công mỹ nghệ.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
...

Post Top Ad