NNCĐDC là gì? Ý nghĩa của từ nncđdc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

NNCĐDC là gì? Ý nghĩa của từ nncđdc

NNCĐDC là gì ?

NNCĐDC là “Nạn nhân chất độc da cam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NNCĐDC

NNCĐDC có nghĩa “Nạn nhân chất độc da cam”.

NNCĐDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NNCĐDC là “Nạn nhân chất độc da cam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NNCĐDC:
+ CĐDC: Chất độc da cam.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ CNTN: Cử nhân tài năng.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ DN: Doanh nhân.
+ BTBNN: Bảo trợ bệnh nhân nghèo.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ NDT: Nhân dân tệ.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ ND: Nhân dân.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ TNGT: Tai nạn giao thông.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
+ TNCN: Thu nhập cá nhân.
...

Post Top Ad