NNPTNT là gì? Ý nghĩa của từ nnptnt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

NNPTNT là gì? Ý nghĩa của từ nnptnt

NNPTNT là gì ?

NNPTNT là “Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NNPTNT

NNPTNT có nghĩa “Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”.

NNPTNT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NNPTNT là “Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NNPTNT:
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ CPTTT: Chậm phát triển trí tuệ.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ XN: Xí nghiệp.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ PTNT: Phát triển Nông thôn.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ KCN: Khu công nghiệp.
...

Post Top Ad