NSƯT là gì? Ý nghĩa của từ nsưt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

NSƯT là gì? Ý nghĩa của từ nsưt

NSƯT là gì ?

NSƯT là “Nghệ sỹ ưu tú” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NSƯT

NSƯT có nghĩa “Nghệ sỹ ưu tú”.

NSƯT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NSƯT là “Nghệ sỹ ưu tú”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NSƯT:
+ NS: Nhạc sỹ.
+ SLNA: Sông Lam Nghệ An.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ NTBD: Nghệ thuật biểu diễn.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ GSTS: Giáo sư Tiến sỹ.
+ TCMN: Thủ công mỹ nghệ.
...

Post Top Ad