PCBLTKCN là gì? Ý nghĩa của từ pcbltkcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

PCBLTKCN là gì? Ý nghĩa của từ pcbltkcn

PCBLTKCN là gì ?

PCBLTKCN là “Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PCBLTKCN

PCBLTKCN có nghĩa “Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn”.

PCBLTKCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCBLTKCN là “Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PCBLTKCN:
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ PCCC: Phòng cháy chữa cháy.
+ NCTT: Nghiên cứu thị trường.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ PCBL: Phòng chống bão lụt.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ NNCĐDC: Nạn nhân chất độc da cam.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
...

Post Top Ad