PGHH là gì? Ý nghĩa của từ pghh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

PGHH là gì? Ý nghĩa của từ pghh

PGHH là gì ?

PGHH là “Phật giáo Hòa Hảo” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PGHH

PGHH có nghĩa “Phật giáo Hòa Hảo”.

PGHH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PGHH là “Phật giáo Hòa Hảo”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PGHH:
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ CHLB: Cộng hòa Liên bang.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ GSTS: Giáo sư Tiến sỹ.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ GDGT: Giáo dục giới tính.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ PGS: Phó Giáo sư.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ DCCH: Dân chủ Cộng hòa.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
...

Post Top Ad