PGS là gì? Ý nghĩa của từ pgs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

PGS là gì? Ý nghĩa của từ pgs

PGS là gì ?

PGS là “Phó Giáo sư” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PGS

PGS có nghĩa “Phó Giáo sư”.

PGS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PGS là “Phó Giáo sư”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PGS:
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ PCGD: Phổ cập giáo dục.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ GV: Giáo viên.
+ PCT: Phó chủ tịch.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ KTS: Kiến trúc sư.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ SPKT: Sư phạm kỹ thuật.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ PGĐ: Phó giám đốc.
+ GD: Giáo dục.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ GS: Giáo sư.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
...

Post Top Ad