NHNT là gì? Ý nghĩa của từ nhnt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

NHNT là gì? Ý nghĩa của từ nhnt

NHNT là gì ?

NHNT là “Ngân hàng Ngoại thương” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHNT

NHNT có nghĩa “Ngân hàng Ngoại thương”.

NHNT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHNT là “Ngân hàng Ngoại thương”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHNT:
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ XTTM: Xúc tiến thương mại.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ TCHL: Tuyệt chủng hàng loạt.
+ NN: Ngoại ngữ.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ TM: Thương mại.
+ TMCP: Thương mại cổ phần.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
...

Post Top Ad